Μια φωτογραφική παρουσίαση του έργου του γλύπτη Μανώλης Μαριδάκης.